Комунални услуги

ВиК
Електроснабдяване
Топлофикация
Газопреносна мрежа
Пропан – бутан