Ветеринарни клиники

Ветеринарните клиники предлагат най-актуалната информация за лечението на малки животни като котки и кучета, информират за най-новите постижения и осигуряват солидна основа за избор на възможности за лечение. Всяка практика се фокусира в една област, включително ендокринология, течности и електролити, гастроентерология, инфекциозни заболявания, неврология, онкология, урология, респираторни проблеми, хирургическа информация, поведение на малки животни, лабораторна медицина, образни методи и хранене.

Всяка ветеринарна клиника трябва да предлага най-съвременни медицински, стоматологични и хирургични грижи, управлявани от състрадателен и грижовен екип от ветеринарни лекари и професионален персонал, които наистина обичат животните и техните стопани.